Back to Topსაქმიანი ავიაცია – ეს არის გარკვეული მარშრუტით მგზავრების კომერციული გადაზიდვებისაგან თავისუფალი ბიზნეს-ჯეტების, სპეციალური თვითმფრინავების წარმოდგენა ინდივიდუალური დაკვეთით. ბიზნეს-ჯეტი – ტრანსპორტის ინდივიდუალური სახეობაა საქმიანი ადამიანებისათვის, მსხვილი ბიზნესმენებისათვის და უმაღლესი რგოლის ტოპ-მენეჯერებისათვის, რომლებიც აფასებენ თავის დროს და არ სურთ დამოკიდებულნი იყვნენ რეგულარული ავიარეისების გამრიგისაგან. კომპანია «კოფრანსის» კერძო ავიაციის მეშვეობით შეიძლება ერთ დღეში დაინიშნოს საქმიანი შეხვედრები, მოლაპარაკებები და მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებების ხელმოწერა სხვადასხვა ქალაქებში და ქვეყნებშიც კი.

ბიზნეს-ჯეტების თავისებურებანი

Бизнес и деловая авиация в Ницце

როგორც წესი, საქმიანი ავიაციის კომპანიები უწევენ ჩარტერული რეისებისათვის თვითმფრინავებისა და შვეულმფრენების წარმოდგენის მომსახურებას სხვადასხვა ფორმით: საჰაერო ხომალდის იჯარიდან მის გაყიდვამდე. ამასთანავე გამოიყენება სხვადასხვა მოდელების თვითმფრინავები, რომლებიც პასუხობენ უსაფრთხოების ყველაზე მკაცრ მოთხოვნებს. მათ შორისაა:
 • 5-6 მგზავრის ტევადობის მსუბუქი საჰაერო ხომალდები, ფრენის მანძილით 2500 კმ-მდე და სიჩქარით 600 – 700 კმ/სთ (Phenom 100E, Premier IA ან Citation Mustang);
 • საშუალო თვითმფრინავები, რომლებსაც შეუძლიათ გაჩერების გარეშე 5700 კმ-მდე მანძილის დაფარვა კრეისერის სიჩქარით 850 კმ/სთ (Citation XLS+, G150 ან Legacy 450);
 • Challenger 300 ან G280-ის ტიპის საშუალო მაგისტრალური ხომალდები;
 • დიდი თვითმფრინავები მაღალი კრესიერის სიჩქარით, მაგალითად, როგორიცაა მოდელები Falcon 2000 LXS, G450 და Challenger 605;
 • შორმაგისტრალური საჰაერო ხომალდები, რომლებსაც შეიძლიათ კმაგაწყობის გარეშე 11 ათასი კმ დაფარვა (Falcon 7X ან Global 6000);
 • კომპანიები Airbus S.A.S ან Boeing-ის ბიზნეს-ლაინერები.
ნებისმიერი ბიზნეს-ჯეტის თავისებურება მდგომარეობს 6-20 მგზავრის ტევადობის სალონის შესაბამისი კვლავმოწყობა და მაქსიმალური კომფორტის შექმნა, სხვადასხვა ელექტრონული საშუალებების ჩათვლით, რომლებიც იძლევიან ფრენის დროს ბორტზე მუშაობის შესაძლებლობას. ეს იძლევა კავშირზე მუდამ ყოფნის შესაძლებლობას, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია მსხვილი ბიზნესის ხელმძღვანელებისათვის.

საქმიანი ავიაციის უპირატესობანი

Бизнес и деловая авиация в Ницце

საქმიანი ავიაციის სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება ძალზედ მომგებიანია მსხვილი კომპანიების მფლობელებისა და მენეჯერებისათვის, რომელთათვის მათი დროის რაციონალური და ეფექტური გამოყენება არის  პრეროგატივა გადაფრენის ღირებულებასთან შედარებით. ჩვეულებრივ ის გაცილებით უფრო ძვირი ღირს, ხოლო გარიგების დროული დადება ან პარტნიორებთან დაუყოვნებლივ მოლაპარაკების წარმოება გაცილებით მნიშვნელოვანია და მოაქვს ბევრად მეტი მოგება, ვიდრე იხარჯება თვითმფრინავის იჯარაზე. საქმიანი ავიაციის მთავარი უპირატესობაა:
 • დროის მნიშვნელოვანი მოგება პირდაპირი გადაჯდომის გარეშე გადაფრენის ანგარიშზე, ნებისმიერ რეგიონალურ აეროპორტში დაჯდომით, სადაც არ არის გათვალისწინებული რეგულარული ავიარეისები;
 • გაფრენის აეროპორტში რეისი მოლოდინზე, რეგისტრაციაზე და ნივთების კონტროლზე დროის დანაკარგის გამორიცხვა;
 • განსაკუთრებულობა და ბორტზე გადაადგილების თავისუფლება იძლევიან ბიზნესის მართვისგან, საქმიანი მოლაპარაკების ან თათბირების წარმართისაგან მოწყვეტის გარეშე ფრენის განხორციელების შესაძლებლობას;
 • სრული დამოუკიდებლობა კომერციული გადამზიდველებისაგან;
 • ფრენის განხორციელების მოქნილობა, მისი ინდივიდუალური დაგეგმვის და საჭიროების შემთხვევაში კურსის ოპერატიულად შეცვლის შესაძლებლობა.
ყოველივე ეს ეხმარება დროის ეფექტურ დაგეგმვაში და რაც შეიძლება მეტი საქმის მოცვაში, მოგების დანაკარგის შესაძლო გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე.

საქმიანი ავიაციის თვითმფრინავების გაყიდვა ან იჯარა Cofrance SARL-გან

Бизнес и деловая авиация в Ницце

საქმიანი ავიაციის კომპანიების პრაქტიკაში გათვალისწინებულია ბიზნესთან დაკავშირებული გადაფრენებისათვის ბიზნეს-ჯეტების წარმოდგენის სხვადასხვა ხერხები:
 • ჩარტერული რეისი, ე.ი. დათქმული დროით თვითმფრინავის წარმოდგენა ეკიპაჟითა და მომსახურე პერსონალით;
 • ნაწილობრივი საკუთრება, რომელიც გულისხმობს მგზავრის მიერ თვითმფრინავის დროის და ამასთან ერთად ჯეტით ნებისმიერ მომენტში სარგებლობის შესაძლებლობის შეძენას;
 • საჰაერო ხომალდის საკუთრებაში გაყიდვა.
კომპანია Cofrance SARL (ნიცა, საფრანგეთი) სთავაზობს შეძლებულ ადამიანებს, ბიზნესმენებსა და მსხვილი ფირმების ხელმძღვანელებს თანამშრომლობის მომგებიან პირობებს საქმიანი ავიაციის თვითმფრინავების შეძენის ან იჯარისას. ამასთანავე თითოეული კლიენტი გარანტირებულად იღებს:
 • მისი მაღალი სტატუსის შესაბამის სერვისის ექსკლუზიურ კომფორტულ პირობებს;
 • ფრენის კონფიდენციალურობას და უსაფრთხოების მომატებულ პირობებს;
 • ინდივიდუალურ დაშვებას ტერმინალში;
 • გამოფრენის ინდივიდუალურ განრიგს;
 • ყველა აეროპორტის ხელმისაწვდომობას.
თითოეულ მგზავრს ემსახურება კომპანიის პერსონალური მენეჯერი, კავშირი რომელთანაც შესაძლებელია 24 საათის განმავლობაში. შეკვეთის გაფორმების შემდეგ თვითმფრინავი გაფრენისათვის მზად იქნება უმოკლეს ვადებში.